963 38 38 58
Tú puedes construir
un mundo mejor
  • Niños nos necesitan - Imagen 1
  • Niños nos necesitan - Imagen 2
  • Niños nos necesitan - Imagen 3
  • Niños nos necesitan - Imagen 4
  • Niños nos necesitan - Imagen 5
  • Niños nos necesitan - Imagen 6
  • Niños nos necesitan - Imagen 7

Współpracując z naszą Fundacją, identyfikujesz  swoją markę z wartościami, które Fundacja propaguje. W ten sposób wzmocnisz w społeczeństwie pozytywny wizerunek swojej firmy, a ponadto będzie to miało pozytywny wpływ na wyróżnienie się pośród konkurencji. Tym samym umocnisz swój wizerunek i prestiż.

Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu oraz zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji podstawowej to dwa kluczowe cele Milenijne Narodów Zjednoczonych, z którymi nasza fundacja całkowicie się identyfikuje.  Dlatego też współpracując z FIP twoja firma przyczynia się do tego, aby  mniej dzieci  szło spać głodnych i aby większość z nich miała możliwości lepszego życia poprzez dostęp do edukacji, która jest rozwiązaniem problemów w krajach  rozwijających się.

WSPIERAJĄ NAS

Multiplica con Unicef - Entidad colaboradora
Escuela el cabanyal
Intermon Oxfam
Fundacion Hazlo Posible

Racing for Children

racing-for-children