963 38 38 58
Tú puedes construir
un mundo mejor
  • Niños nos necesitan - Imagen 1
  • Niños nos necesitan - Imagen 2
  • Niños nos necesitan - Imagen 3
  • Niños nos necesitan - Imagen 4
  • Niños nos necesitan - Imagen 5
  • Niños nos necesitan - Imagen 6
  • Niños nos necesitan - Imagen 7

EDUKACJA

unicefok2

SZKOLY DLA AFRYKI

Obecnie około 61 mln dzieci w Afryce nie chodzi do szkoły, a najniższy wskaźnik skolaryzacji odpowiada Afryce Subsaharyjskiej, gdzie tylko 65% dzieci w wieku szkolnym ma dostęp do edukacji.

Inicjatywy UNICEFu i Fundacji Nelsona Mandeli pod nazwą  Schools for Africa (Szkoły dla Afryki) stwarzają tym dzieciom szansę dostępu do wysokiej jakości edukacji i pozwalają marzyć o lepszej przyszłości.

Inicjatywa ta była pomysłem niemieckiego biznesmena Petera Kromera, który osobiście złożył  dotację w wysokości 3,8 milionów euro. Był to jego początkowy wkład do projektu i w ten sposób dołączył do Fundacji Nelsona Mandeli.

Do finansowania projektu Szkoły dla Afryki przyczyniły się duże firmy, rządy i osoby prywatne. W pierwszej fazie, która miała miejsce w latach 2005 i 2009 zebrano 50 milionów dolarów.

Kwota ta przyczyniła się do objęcia  edukacją czterech milionów dzieci w sześciu krajach: Angoli, Malawi, Mozambiku, Rwandzie, Zimbabwe i RPA.

Druga faza tego ambitnego projektu edukacyjnego jest realizowana w latach 2010-2013. Obejmuje  pięć krajów: Mali, Nigru, Burkina Faso, Etiopię i Madagaskar. Jej celem jest stworzenie możliwości dostępu do edukacji ośmiu milionom dzieci.

 

nenesunicef

INWESTOWANIE W EDUKACJĘ ZMIENIA ŻYCIE DZIECI

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka i jest niezbędna dla rozwoju jednostek i społeczeństw. Ponadto osiągnięcie powszechnej edukacji podstawowej jest drugim z Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

• Edukacja przyczynia się do poprawy warunków życia i pozwala wyjść z ubóstwa panującego w krajach rozwijających się.

• Edukacja ratuje życie. W szkole dzieci mają dostęp do bieżącej wody i ubikacji, dwóch podstawowych udogodnień, które zapobiegają chorobom.

• Wykształcone dziewczynki  będą miały tendencję do późniejszego wychodzenia za mąż oraz będą chciały mieć mniej dzieci. Ich dzieci będą miały większe prawdopodobieństwo przeżycia, ponieważ będą lepiej karmione i ponadto będą miały dostęp do wykształcenia.

Projekt Szkoły dla Afryki otwiera przyszłość i nadzieję dla milionów dzieci w Afryce.

Milion dzieci w Afryce subsaharyjskiej, nigdy nie miało dostępu do edukacji. Inicjatywy UNICEFu i Fundacji Nelsona Mandeli Schools for Africa (Szkoły dla Afryki) dają dzieciom dostęp do edukacji i pozwalają marzyć o lepszej przyszłości.

 

   

www.schoolsforafrica.org

WSPIERAJĄ NAS

Fundacion Hazlo Posible
Multiplica con Unicef - Entidad colaboradora
Escuela el cabanyal
Intermon Oxfam

Racing for Children

racing-for-children