963 38 38 58
Tú puedes construir
un mundo mejor
  • Niños nos necesitan - Imagen 1
  • Niños nos necesitan - Imagen 2
  • Niños nos necesitan - Imagen 3
  • Niños nos necesitan - Imagen 4
  • Niños nos necesitan - Imagen 5
  • Niños nos necesitan - Imagen 6
  • Niños nos necesitan - Imagen 7

W skład Fundacji Isidora Pertusa wchodzą profesjonaliści, którzy poświęcili swoje kariery zawodowe w dziedzinie żywienia i edukacji, dwa czynniki, które bezpośrednio wpływają na rozwój dzieci. Głównym celem Fundacji jest poprawa jakości życia dzieci na całym świecie,  a zwłaszcza w najbiedniejszych krajach, przyczyniając się do zmniejszenia śmiertelności niemowląt. Chcemy również uczestniczyć w polepszeniu warunków rozwoju dziecka w tych krajach.

MISJA

Chcemy poprawy jakości życia wszystkich dzieci, które znajdują się w  trudnej sytuacji poprzez współpracę ze ściśle wiodącymi organizacjami międzynarodowymi. Chcemy również zapewnić odpowiednią edukację dla wszystkich dzieci, aby miały takie same szanse rozwojowe.

WIZJA

Naszą wizją jest świat bez głodu, w którym panują  równe prawa dla wszystkich dzieci na całym świecie oraz w którym wszyscy mają równy dostęp do edukacji.

WARTOŚCI

Nasze wartości są oparte na zasadach słuszności, sprawiedliwości, integracji, solidarności i zaangażowania. Stanowią one filary naszej pracy dla dzieci. Miejsce urodzenia, płeć, wiek czy religia nie powinny wpływać na prawa człowieka.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Jasność i przejrzystość jest kolejnym wyznacznikiem naszej fundacji.

FIP jest finansowany ze składek prywatnych ofiarodawców.

Cała nasza działalność odbywa się pod ścisłą i rygorystyczną kontrolą finansową. Kierujemy się zasadą Prawa Przejrzystości i w ten sam sposób chcemy pokazać nasza chęć etycznego, przejrzystego i zintegrowanego sposobu zarządzania.

WSPIERAJĄ NAS

Escuela el cabanyal
Multiplica con Unicef - Entidad colaboradora
Intermon Oxfam
Fundacion Hazlo Posible

Racing for Children

racing-for-children